Với chính sách trọng dụng nhân tài, AQL đang chinh phục rất nhiều chuyên gia giỏi và các sinh viên xuất sắc từ các trường ĐH.

hr@aqlteambuilding
Business

Business

Quản lý khách hàng

Project

Project

Nhân viên dự án

Operation

Operation

Trưởng nhóm dự án